cleany logo

Termeni și condiții

Prezentele condiții de utilizare („Condițiile”) reglementează accesarea și utilizarea de către dumneavoastră, persoană fizică sau juridică, a website-ului, aplicației mobile, produselor și serviciilor (denumite în mod colectiv „Serviciile”) puse la dispoziție de Cleany („Cleany”), o societate cu răspundere limitată, CASTA CLEAN TECH S.R.L., înființată în România, cu sediul în Municipiul Pitești, Bulevardul Republicii, nr. 222, Județul Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J3/1866/2019.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE.Accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor constituie acordul dumneavoastră de a respecta aceste Condiții, fapt ce dă naștere unei relații contractuale între dumneavoastră și Cleany. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile. Prin acordul dumneavoastră de a respecta aceste Condiții, declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitatea necesară pentru a încheia un astfel de acord. În cazul în care încheiați acest acord în numele unei persoane juridice, declarați și garantați că aveți autoritatea de a acționa în numele acelei entități și de a o angaja în prezentul acord.

În cazul în care anumite Servicii determină existența unor Condiții suplimentare (de exemplu politici pentru un anumit eveniment, o anumită activitate sau promoție), respectivele condiții suplimentare vă vor fi prezentate, ele se adaugă acestor Condiții și vor fi considerate parte integrantă din acestea. Condițiile suplimentare vor prevala față de aceste Condiții în cazul unui conflict cu privire la Serviciile aplicabile.

Cleany poate modifica periodic prezentele Condiții. Modificările vor intra în vigoare în momentul publicării respectivelor Condiții actualizate în acest loc. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dumneavoastră a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul dumneavoastră de a respecta Condițiile modificate.


 1. Servicii

  Cleany oferă servicii de curățenie la comandă prin intermediul angajaților proprii („Angajați”). De asemenea, prin intermediul website-ului www.cleany.ro și al aplicației pentru mobil (denumite împreună „Platforma Cleany”), Cleany permite conectarea persoanelor care doresc să beneficieze de servicii de curățenie (Utilizatorii) cu persoanele care doresc să presteze astfel de servicii („Profesioniști terți” sau „Colaboratori”). În acest ultim caz, Cleany intermediază (stabilește și programează) prestarea serviciilor de curățenie între Utilizatori și Profesioniști terți/Colaboratori, cu ajutorul Platformei Cleany. Indiferent de calitatea celui care prestează în mod efectiv serviciile de curățenie, respectiv Angajat sau Profesionist terț/Colaborator (denumiți împreună „Agenți de curățenie” sau „Agenți”), tipul, modalitatea de utilizare și de prestare a serviciilor de curățenie, precum și calitatea acestora este aceeași, acest aspect fiind relevant numai în relația dintre Cleany și Agenții de curățenie nu și în relația dintre Cleany și Utilizatori.

  Descrierea detaliată a serviciilor de curățenie se regăsește pe Platforma Cleany

 2. Utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră

  Plasarea unei comenzi. Pentru a beneficia de serviciile de curățenie trebuie să plasați o comandă prin intermediul Platformei Cleany, prin completarea unui formular de comandă. Deși conținutul formularului poate varia, completarea acestuia presupune întotdeauna transmiterea către Cleany a anumitor informații cu caracter personal, cum ar fi: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de email. Orice informație cu caracter personal furnizată în continuare va fi supusă condițiilor din Politica de confidențialitate.

  Contul de utilizator. Pentru simplificarea procesului de comandă vă puteți crea și menține un cont personal activ de utilizator al Serviciilor, datele dumneavoastră fiind astfel salvate, fără a mai fi necesară introducerea lor pentru următoarele comenzi.

  Vă obligați să vă asigurați că informațiile din contul dumneavoastră sunt corecte și complete și că veți face actualizările necesare în cazul în care datele dumneavoastră se modifică. Dacă furnizați orice informații care sunt neadevărate, inexacte sau incomplete, Cleany poate suspenda sau înceta dreptul dumneavoastră de a accesa și utiliza Serviciile.

  Sunteți singurul utilizator autorizat al contului dumneavoastră și vă asumați responsabilitatea pentru păstrarea confidențialității datelor de acces în Contul dumneavoastră. Sunteți singurul responsabil pentru toate activitățile desfășurate prin Contul dumneavoastră de utilizator cu excepția faptului că Cleany poate, în anumite circumstanțe, să acceseze Contul pentru a efectua modificări pe care le solicitați. Dacă suspectați desfășurarea unei activități neautorizate prin Contul dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității, trebuie să ne contactați imediat la 0746 639 059

  Comunicarea cu Cleany. Prin crearea unui Cont, sunteți de acord că Cleany vă poate apela sau trimite mesaje SMS sau email-uri pentru a facilita prestarea Serviciilor, în cadrul operațiunilor normale asociate cu utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor. Puteți opta oricând să nu primiți mesaje SMS sau emailuri de la Cleany, trimițând pe adresa contact@cleany.ro un email în care să precizați că nu mai doriți să primiți aceste mesaje, care să includă numărul de telefon sau adresa de email pe care sunt primite mesajele.

  Dumneavoastră puteți contacta Cleany în legătură cu orice nemulțumire, sugestie sau orice alt aspect legat utilizarea Serviciilor prin formularul de contact disponibil pe site, la adresa de email sau la numărul de telefon care se regăsesc pe Platformă. De asemenea, veți putea contacta direct Agentul de curățenie la numărul de telefon care vă va fi furnizat.

  Cleany poate să vă permită periodic să publicați sau să puneți la dispoziția Cleany, prin intermediul Platformei, conținut și informații în format text, audio și/sau vizual, inclusiv comentarii și opinii despre Servicii. Întregul conținut furnizat de către dumneavoastră ca utilizator va rămâne proprietatea dumneavoastră Totuși, prin furnizarea de conținut către Cleany dumneavoastră ca utilizator, acordați Cleany dreptul de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul conținut furnizat de utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție, fără a vă informa și fără a fi necesar acordul dumneavoastră, și fără a fi nevoie să vă plătească fie pe dumneavoastră, fie o altă persoană fizică sau juridică.

  Vă obligați să nu transmiteți un conținut cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor. Cleany are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge conținutul furnizat de utilizatori, la latitudinea exclusivă a Cleany, în orice moment, indiferent de motiv, fără a vă anunța.

  Accesul la rețea și dispozitivele. Vă revine responsabilitatea de a obține accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza Serviciile. Se pot aplica tarifele și prețurile percepute de rețeaua dumneavoastră mobilă pentru transferul de date și mesaje, dacă accesați sau utilizați Serviciile de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și vă revine responsabilitatea de a achita aceste tarife și prețuri. Vă revine responsabilitatea de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza Serviciile prin intermediul Platformei Cleany precum și de a procura orice actualizări ale acestora. Cleany nu garantează că Serviciile sau o porțiune a acestora vor funcționa pe un anumit echipament hardware sau un anumit dispozitiv. În plus, Serviciile pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice.

  Desfășurarea activității de curățenie. Deplasarea Agentului la sediul dumneavoastră se va face la adresa și în intervalul orar indicate de către dumneavoastră, cu condiția ca acestea să respecte acoperirea teritorială și intervalul orar de funcționare înscrise pe site.

  Va obligați să asigurați accesul Agentului în imobil și agreați o întârziere din partea acestuia de 30 de minute. Vă obligați să îi prezentați Agentului de curățenie la sosire zonele care doriți să fie curățate și să îi aduceți la cunoștință toate sursele de pericol existente în imobil. Trebuie să aveți o conduită decentă în prezența Agentului, fără comportamente ofensatoare în orice mod sau de natură să-l împiedice să-și desfășoare activitatea de curățenie. Agentul poate refuza activități care îi pun în pericol sănătatea și/sau integritatea corporală.

  Va obligați să fiți prezent la finalul curățeniei și să vă asigurați că imobilul a fost predat în mod corespunzător, fără lipsuri, iar activitatea de curățenie s-a desfășurat potrivit cerințelor dumneavoastră.

 3. Plata

  Utilizarea serviciilor determină costuri pe care trebuie să le achitați. Prețurile sunt cele afișate pe Platformă, iar acestea pot fi modificate în orice moment, fără ca modificarea să aibă efect asupra comenzilor deja plasate.

  Plasarea comenzii și implicit prestarea serviciilor sunt condiționate de efectuarea plății.

  Plata se va efectua exclusiv online, prin redirecționarea către o platformă specializată payu.ro.

  Prețurile pot crește substanțial în perioadele cu cerere mare. Cleany va depune diligențele necesare pentru a vă informa cu privire la prețurile aplicabile.

  Cleany nu alocă nicio porțiune din plata dumneavoastră drept bacșiș pentru Agenții de curățenie. Înțelegeți și conveniți că, deși sunteți liber să oferiți sume suplimentare drept bacșiș oricărui Agent care vă furnizează serviciile de curățenie, nu aveți nicio obligație de a da bacșiș. Aceste gratuități sunt voluntare.

 4. Politica de anulare a comenzii

  Utilizatorul poate anula comanda efectuată cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora stabilită pentru prestarea serviciului de curățenie. În acest caz, vi se va rambursa prețul plătit pentru serviciul de curățenie ales. Dacă veți anula comanda cu mai puțin de 24 de ore înainte de data și ora stabilită pentru prestarea serviciului de curățenie dar nu mai puțin de 2 ore, vi se va percepe o taxă de anulare în valoare de 20%. Dacă veți anula comanda cu mai puțin de 2 ore înainte de data și ora stabilită pentru prestarea serviciului de curățenie, nu veți beneficia de rambursarea prețului plătit.

  Dacă doriți încetarea abonamentului dumneavoastră, anularea va intra în vigoare la finalul lunii de abonament în curs.

  În cazul în care Agentul ales de dumneavoastră devine indisponibil, Cleany va depune toate diligențele pentru asigurarea unui alt Agent în intervalul orar ales de dumneavoastră, iar în subsidiar reprogramarea activității de curățenie. Dacă nu sunteți de acord cu niciuna dintre variantele propuse, dumneavoastră sau Cleany poate anula comanda cu rambursarea prețului plătit.

  În cazul în care a intervenit o eroare de preț, iar dumneavoastră nu puteți fi contactat pentru a fi înștiințat cu privire la acest aspect, sau dacă nu doriți să reconfirmați comanda după luarea la cunoștință a prețului corect, Cleany poate anula comanda cu rambursarea prețului plătit.

 5. Răspunderea

  Cleany nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de către Agenții de curățenie precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informații.

  Cleany nu va fi ținută responsabilă pentru nicio acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Serviciilor. Pentru caz de forță majoră, Cleany și Agenții de curățenie sunt exonerați total de răspundere.

  În ceea ce privește serviciile de curățenie furnizate, Cleany nu își asumă nicio răspundere pentru situațiile independente de voința reprezentanților și/sau a Agenților de curățenie, incluzând dar fără a se limita la: impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, condiții meteo nefavorabile și altele asemenea.

  Cleany răspunde pentru prejudiciile materiale cauzate de Agenții de curățenie, numai dacă acestea se datorează neglijenței sau imprudenței, în limita a 5000 de lei. Răspunderea Cleany va fi angajată în acest caz numai în situația în care prejudiciul este adus la cunoștința Cleany în termen de 72 de ore de la data și ora stabilită pentru desfășurarea activității de curățenie. După acest interval, Cleany nu va mai putea fi ținută responsabilă pentru nici un prejudiciu.

  Luați la cunoștință și sunteți de acord că Cleany nu este responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu cert sau eventual, în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor, cu excepția răspunderii detaliate în clauza imediat anterioară.

  În cazul în care Agenții de curățenie Colaboratori nu au efectuat instructajul PSI sau SSM, Cleany nu poate fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea acestor obligații prevăzute de lege.

 6. Dispoziții diverse

  Proprietatea. Serviciile și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea Cleany. Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, in alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

  Restricții. Vă sunt interzise următoarele: (i) să îndepărtați marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate de pe vreo porțiune a Serviciilor; (ii) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de Cleany; (iii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iv) să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (v) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (vi) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

  Legislația aplicabilă și jurisdicția. Utilizarea serviciilor de către dumneavoastră este guvernată de legislația română.

  Orice litigii apărute între dumneavoastră și Cleany vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.