cleany logo

Politica de confidențialitate

Utilizarea Platformei Cleany (site web și aplicație mobilă) presupune încredințarea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal către noi (Cleany), încredere pe care ne angajăm să o păstrăm.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Vă luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.

În cazul în care anumite Servicii determină existența unor Condiții suplimentare (de exemplu politici pentru un anumit eveniment, o anumită activitate sau promoție), respectivele condiții suplimentare vă vor fi prezentate, ele se adaugă acestor Condiții și vor fi considerate parte integrantă din acestea. Condițiile suplimentare vor prevala față de aceste Condiții în cazul unui conflict cu privire la Serviciile aplicabile.

Cine suntem noi? Casta Clean Tech SRL, o societate cu răspundere limitată cu sediul în Municipiul Pitești, Bulevardul Republicii, nr. 222, Județul Argeș.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.


 1. Datele pe care le colectăm
   • Date pe care dumneavoastră le puneți la dispoziția noastră:
   • Datele pe care le introduceți la crearea unui cont și plasarea unei comenzi (în formularul de comandă sau în formularul de creare cont): nume, prenume, adresă de email, număr de telefon.
    În ceea ce privește datele cardului dumneavoastră bancar pe care îl utilizați pentru plata on-line, Cleany nu are acces la ele, acestea fiind colectate de către platforma euplatesc.ro. Verificați politica lor de confidențialitate.
   • Informații despre locul unde doriți să fie prestat serviciul, care poate fi domiciliul dumneavoastră: adresa, numărul și tipul de încăperi;
   • Evaluări sau recenzii pe care le acordați, exclusiv la alegerea dumneavoastră, Agenților de curățenie (în cazul în care sunteți utilizator) sau Utilizatorilor (în cazul în care sunteți Agent de curățenie);
   • Informații colectate prin intermediul unor sondaje pe care le veți completa, exclusiv la alegerea dumneavoastră, referitoare la calitatea serviciilor și nivelul dumneavoastră de satisfacție sau moduri de îmbunătățire a calității serviciilor.
   • Date pe care le obținem prin utilizarea Platformei Cleany de către dumneavoastră
   • Este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe Platformă. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu Platforma. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.
 2. Scopul colectării datelor
   • Înregistrarea contului și procesarea comenzii dumneavoastră
   • Colectăm numele, mail-ul și numărul de telefon pentru a vă înregistra pe Platforma noastră ( pentru a crea un cont), etapă necesară în vederea plasării unei comenzi și încheierii, pe această cale, în măsura în care noi acceptăm comanda, a unui contract. Pentru a plasa o comandă mai avem nevoie și de adresa și tipul locului în care Utilizatorul dorește prestarea Serviciului. Adresa este necesară pentru ca Agentul de curățenie să se poată deplasa pentru a aduce la îndeplinire comanda, iar tipul locului este necesar pentru a putea stabili prețul serviciilor prestate.
   • În lipsa acestor date, Cleany nu poate furniza, în mod rezonabil serviciile. Utilizatorii sunt obligați să furnizeze aceste date pentru a plasa o comandă. În lipsa acestor date nu poate fi creat un cont și nici nu poate fi plasată o comandă, cu consecința ca Cleany să nu poată presta serviciul dorit de către Utilizator
   • Pentru îmbunătățirea calității serviciilor
   • Colectăm, de exemplu, în acest scop, datele constând în recenzii/evaluări sau informații colectate prin intermediul unor sondaje.
   • Pentru a putea răspunde la întrebări și solicitări, deci pentru a vă oferi asistență cu privire la orice problemă pe care o aveți;
   • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dumneavoastră prealabil;
   • Cleany oferă Utilizatorilor posibilitatea de a fi informați cu privire la diverse noutăți sau promoții. Această informare se face prin transmiterea de mesaje pe telefonul mobil sau prin email. Această informare se face exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră.
   • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
   • Pentru prevenirea și combaterea utilizării frauduloase a Serviciilor;
   • Pentru a ne conforma legislației;
   • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.
 3. Temeiul legal al prelucrării datelor
   • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;
   • De exemplu, numele, mail-ul și numărul de telefon sunt necesare pentru a vă înregistra pe Platforma noastră ( pentru a crea un cont), etapă necesară în vederea plasării unei comenzi și încheierii, pe această cale, în măsura în care noi acceptăm comanda, a unui contract. Totodată, alături de adresa și tipul locului aceste date sunt necesare pentru ca Cleany să-și poată executa, în mod rezonabil, obligația de a presta serviciul solicitat de dumneavoastră, astfel cum se regăsește menționat și la secțiunea imediat anterioară.
   • Prelucrarea este necesară pentru satisfacerea intereselor legitime ale Cleany;
   • Interesele legitime pe care Cleany le are în vedere sunt: optimizarea serviciilor oferite și îmbunătățirea calității acestora, prevenirea, detectarea și combaterea utilizării frauduloase a serviciilor.
   • Prelucrarea se face cu consimțămȃntul dumneavoastră.
   • Cleany oferă Utilizatorilor posibilitatea de a fi informați cu privire la diverse noutăți sau promoții. Această informare se face prin transmiterea de mesaje pe telefonul mobil sau prin email. Această informare se face exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră, pe care vi-l exprimați prin bifarea căsuței „Doresc să primesc cele mai noi oferte”. Vă puteți retrage ȋn orice moment acest consimțămȃnt cu consecința că Cleany nu vă va mai transmite niciun fel de informații ȋn acest scop. Consimțămȃntul poate fi retras prin transmiterea unui mesaj cu această solicitare din partea dumneavoastră pe adresa de e-mail contact@cleany.ro
 4. Dezvăluirea/distribuirea datelor

  De exemplu, numele, mail-ul și numărul de telefon sunt necesare pentru a vă înregistra pe Platforma noastră ( pentru a crea un cont), etapă necesară în vederea plasării unei comenzi și încheierii, pe această cale, în măsura în care noi acceptăm comanda, a unui contract. Totodată, alături de adresa și tipul locului aceste date sunt necesare pentru ca Cleany să-și poată executa, în mod rezonabil, obligația de a presta serviciul solicitat de dumneavoastră, astfel cum se regăsește menționat și la secțiunea imediat anterioară.

  Cleany poate transfera datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai Cleany, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele Cleany (de exemplu, stocare a datelor pe servere tip “cloud”), cu care Cleany a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale.

  De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Vom transfera sate către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii scopurilor de prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate, menționate ȋn prezenta Politică.

  Cleany poate dezvălui Datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. Cleany va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja Cleany și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și condițiile de utilizare.

 5. Perioada stocării datelor

  Cleany păstrează datele dumneavostră doar pe perioada necesară ȋndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, astfel cum acestea au fost detaliate mai sus.

  Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, in cazul în care vă hotărȃți să vă ștergeți contul.

  Puteți oricȃnd solicita ștergerea contului prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@cleany.ro sau prin intermediul butonului de șterge cont din pagina de setări siguranță.

  Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea Serviciilor de către Cleany vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

  Pentru a vă asigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, Cleany va revizui periodic datele și, dacă este cazul, le va șterge.

 6. Protejarea datelor dumneavoastră

  Am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

  Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

 7. Drepturile dumneavoastră
   • Dreptul de retragere a consimțământului;
   • În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin transmiterea unui mesaj cu această solicitare din partea dumneavoastră pe adresa de e-mail contact@cleany.ro.
   • Dreptul de acces;
   • Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.
   • Dreptul la rectificare;
   • Aveți dreptul de a obține de la noi, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
   • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
   • În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc.
   • Dreptul la restricționarea prelucrării;
   • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator;
   • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
   • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
   • Dreptul de a te adresa justiției;

  Exercitarea drepturilor dumneavoastră se poate face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail contact@cleany.ro.

  Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vom proceda conform solicitării dumneavoastră. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, motivat.

  Dacă nu se va reuși identificarea dumneavoastră și nu ne oferiți informații suplimentare ȋn acest sens nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 8. Schimbarea Politicii de confidențialitate

  Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 9. Ȋntrebări și solicitări

  Orice întrebare sau solicitare pe care o aveți cu privire la Politica de confidențialitate o puteți adresa pe adresa de email contact@cleany.ro.